Våre ambisjoner for Leangenbukta

Vi bygger en by vi er stolte av i 100 år!

Visjonen vår forplikter. De neste årene skal vi utvikle boligområder med god kvalitet, som skal bli en viktig del av byen vår i fremtiden.

Vi er opptatt av kvalitet, men hva betyr det? God takhøyde, store vindusflater, gjennomlys, rene linjer og funksjonelle planløsninger vektlegges. Ved å benytte bestandige materialer som tegl og tre reduseres vedlikeholdsbehovet, og byggene vil holde seg fine over tid.

Med tiden vil vi bo tettere, og vi mener derfor at økt fokus på uteområder er viktig. Vi vektlegger derfor stedsriktig beplantning og god møblering, som gjør at man kan trives utendørs.
Med et fokus på å tilpasse bebyggelsen til tomta, kan vi utnytte de egenskapene og mulighetene den har. Den varierte bebyggelsen i Leangenbukta gjør at både familier, unge og voksne vil ønske å bo her.

Dette gir god dynamikk og trivsel, og skaper et boligområde med lengre levetid.

Beliggenhet

Leangenbukta ligger på Lade i Trondheim, hvor Haakon VIIs gate møter Lade Allé i øst.
Her er det gangavstand til alle hverdagsfunksjoner som dagligvare, kjøpesentre, spesialforretninger, kafè- og spiseplasser og flere treningssentre.

Området er et knutepunkt for kollektivtransport med buss- og metrobussforbindelser, samt Leangen togstasjon. Her blir det kort avstand til E6, som raskt fører deg til Værnes Lufthavn, Midtbyen og byen forøvrig. Store deler av Lade er også bundet sammen av sykkelveier, så her blir det enkelt å ferdes på to hjul.

Boligprosjektet grenser til kulturlandskapet rundt Leangen Gård, Leangenbukta og Ladestien. Her kan du følge stien, bukt for bukt helt inn til byen, med det den byr på av badeplasser og spisesteder. Den er et populært sted for trening, aktivitet og rekreasjon.

OBOS forvaltning

OBOS er medeier i Leangenbukta, og som OBOS-medlem får du forkjøpsrett på alle boliger i prosjektet! Lengre ansiennitet betyr høyere plass på listen, det er derfor anbefalt å registrere seg så raskt som mulig! Bli OBOS-medlem her!

OBOS er valgt som forretningsfører for Leangenbukta – noe som gir flere fordeler for deg som beboer.

OBOS er Norges største eiendomsforvalter og har helt siden 1929 vært med å ta vare på en av de største investeringene vi gjør i livet, boligen. Moderne verktøy sørger for full oversikt og en enkel drift. OBOS tilbyr blant annet:

// Styrerommet.no – et digitalt verktøy som gir full kontroll på blant annet styremøter og årsmøter, eiere, økonomi og HMS

// Personlig rådgiver for styret

// Økonomistyring, budsjettering og fakturering

// Vibbo.no – enkel kommunikasjon med alle beboerne via en app og portal som samler all informasjon på ett sted

// Banktjenester og forsikringsordninger, med gode betingelser for borettslag og sameier

// Rabattavtaler med en rekke ulike leverandører

// Landets mest kompetente juridiske fagmiljø innen borettslagsloven og eierseksjonsloven

Les mer

OBOS Open Net

Det etableres fibernett for TV og bredbåndstjenester i boligsammenslutningen. Alle husstander får fiber ført frem til modem i teknisk skap. Derfra kables det videre til et punkt i stue for TV/data. Flere
punkter kan velges som tilvalg.

// Selger inngår i tidlig fase avtale med OBOS OpenNet på vegne av det fremtidig konstituerte boligselskap om etablering, drift og vedlikehold, samt tilkobling til OBOS OpenNet sin tjenesteplattform

// Med OBOS OpenNet får boligselskapet og beboerne mulighet til å velge mellom flere tjenesteleverandører innen TV og bredbåndstjenester i samme nett. Dette vil bidra til å skape faktisk valgfrihet for både boligselskap og de enkelte husstandene. Tjenestetilbudet er i stadig utvikling.

// Den enkelte kjøper kan ved (eller før) overtakelse av leiligheten selv velge sin bredbånds- og/eller TV
leverandør innenfor OBOS OpenNet sine samarbeidspartnere.

Kvalitet og arkitektur

Hva er kvalitet for oss?

Kvalitet er summen av flere faktorer. Vi vektlegger god takhøyde, store vindusflater, gjennomlys, rene linjer og gode og funksjonelle planløsninger. Fellesarealene skal være hyggelige og gi et godt førsteinntrykk. Leilighetsbyggene har innvendige trapp- og heisoppganger – ikke svalganger.

Les mer

All teknikk i boligene planlegges slik at installasjoner får en gunstig plassering og er basert på velprøvde produkter som holder over tid. Uteområdene er bilfrie og inndelt i soner med gode og varierte uterom. Det legges til rette for aktiviteter og møteplasser for folk i alle aldersgrupper. Beplantningen er stedegen og bra for miljøet. Vi legger stor vekt på fasadematerialer som krever lite vedlikehold og detaljer som gjør at byggene holder seg fint over tid. Summen av disse faktorene er med på å skape gode bomiljø.

Arkitektur

Vi bruker ulike arkitekter i Leangenbukta, for å få variasjon i bebyggelsen. Vi har 3 tre ulike hustyper som alle har innslag av tegl og tre, som er en rød tråd gjennom prosjektet.

Saltakshusene

Saltakshusene skiller seg fra dagens boligblokker med de skrå takflatene som gir bygningene særpreg og som bidrar til å slippe sol og lys inn i uteområdene. Fasadene og takflatene i teglstein, kombinert med tre, gir et solid uttrykk. Store vindusflater og romslige balkonger skaper variasjon i fasadene. De skrå takflatene gir spennende og spesielle boliger i øverste etasje.

Arkitekt: PIR II, også reguleringsarkitekten for hele prosjektet. Les mer

Byvillaene

På Byvillaene er det arkitektoniske uttrykket moderne og eksklusivt med store glassflater og kraftig spileverk i tre. Variasjon i høyder gir et lett uttrykk og gode skjermede balkonger og terrasser.
Det er lagt føringer for farger og materialer, som er lagt til grunn i løsningen. Byvillaene er tenkt som trehus i hver sin farge, inspirert av ”Trondheimspaletten”.

I Byvilla 4 og 5 har leilighetene en balkong/terrasse i god størrelse, med utgang fra stue. Soverom har hjørnevinduer som gir gode lysforhold og flere av leilighetene har utgang til en mindre balkong. I tillegg har hver Byvilla to felles takterrasser.

De fleste leilighetene har egen parkeringsplass i felles parkeringskjeller.

Arkitekt: Lund Hagem. Les her

Leangenbukta fasade byvilla

Rekkehusene

Fasaden på Rekkehusene i sør er i tegl, noe som gir et solid og urbant uttrykk som kan minne om britiske ”townhouses”. På nordsiden mot tunet, blir det et mykere uttrykk med trefasader, som samspiller med omgivelsene rundt.

Variasjon i vindusformater og ulike farger på teglsteinen gjør at rekkehusene fremstår som individuelle hus.

Boligene er skjermet fra Haakon VIIs gate med en innglasset forhage og en praktisk sportsbod som vil fungere som en lydskjerm fra veien. Husene får også en privat hage inn mot fellesarealene.
Husene har en praktisk planløsning med blant annet gjennomgående stue/kjøkken med ekstra bad i første etasje. I andre etasje er det tre soverom, samt bad med direkte adkomst til vaskerom. I toppetasjen er det loftstue, ekstra soverom og utgang til takterrassene.

Egen parkeringsplass i parkeringskjeller.

Arkitekt: Odd Thommesen. Odd har vært en god samarbeidspartner og tegnet flere av våre prosjekter både på næring og bolig. Det siste prosjektet var Mellomila 55 og 57, hvor rekkehusene innehar en del av de samme kvalitene som rekkehusene i dette prosjektet.

Reguleringsplanen

PIR II arkitekter har utformet reguleringsplanen og utnytter tomtas unike beliggenhet ved Leangenbukta. Bebyggelsen trapper seg ned fra en bymessig bebyggelse langs hovedgatene på den øvre delen av tomta, til en lav og mer åpen struktur mot kulturlandskapet på nedre del.
Uteområdet er skjermet fra trafikken og vil treffe Ladestien som etterhvert vil etablere seg gjennom boligprosjektet.

Reguleringsplanen legger vekt på et godt helhetsbegrep, gode og varierte uterom og særpregede arkitektoniske løsninger. Hovedgrepet ligger i et diagonalt grøntdrag i retning mot fjorden som, sammen med et nett av gangforbindelser, sikrer god sammenheng mellom bydelen og friområdene langs Ladestien.

Les mer om reguleringsplanen her.

Ekstra fasiliteter

Gjesteleilighet

En av de store ambisjonene for Leangenbukta er at beboere skal kunne bo i en leilighet, men likevel ha mulighet og fleksibilitet til selskaper, barneaktiviteter og huse gjester. Vi vil derfor sørge for å ha en gjesteleilighet som beboere kan låne ved behov.

Bil- og sykkeldeling

I Leangenbukta trenger du ikke eie flere biler, eller én bil i det hele tatt! Her blir det bil og- sykkelkollektiv for beboerne, som betyr at du kan du leie både sykkel og bil ved behov.

Les mer

Bil-og sykkelvask

Parkeringskjelleren er praktisk og tilrettelagt for elbil-lading til alle som har behov for dette. Vi vil også tilrettelegge for bil-og sykkelvask som kan brukes av alle beboere. Her legger vi spesielt tilrette for sykkel, med gode parkeringsmuligheter, hurtigport inn til p-kjeller, samt et bruksrom for vedlikehold og spyling.

Portalen

Vi vil etablere et bygg som vi kaller «Portalen». Dette blir et samlingssted hvor man kan kjøpe kaffe, kanskje hente postpakker, jobbe, møte naboer etc. Herfra kan du nå fasiliteter som lekerom, treningsrom, gjesteleilighet og forsamlingslokale.

 

Barnehage og nærhet til skole

Med tiden vil det bygges barnehage på området. Samtidig er det kort avstand til flere av skolene i området.

Grønn Strategi

Den sentrale beliggenheten i Leangenbukta gjør at du har alt du trenger i nærområdet, noe som vil redusere behovet for bil. Med grønn strategi for utbyggingen av prosjektet vil beboere få tilgang til:

// Bil- og sykkeldelingstjeneste

// Mulighet for lading av el-bil (tilvalg)

// Sykkelparkering

// Sykkelvask/mekkebod for vedlikehold av sykkel

// Tilrettelagte sykkelstier i området

Vi vil ogå bevare trær og sørge for stedsriktig beplantning, slik at boligområdet forblir en grønn og frodig forlengelse av kulturlandskapet.

Les mer

På deler av bebyggelsen i området vil det bli solcellepanel på tak som kan brukes til å lade opp el-bil eller til oppvarming i fellesarealer.

Med fokus på å benytte bestandige materialer, har vi valgt å bygge mye av boligprosjektet i tegl og tre, som holder kvaliteten over tid. Vi resirkulerer også materialer der det er mulig, for eksempel gjenbrukes rivningsmasser fra tidligere bebyggelse.

Om Leangenbukta

Leangenbukta AS ble kjøpt av Skifte Eiendom i november 2014 og eies av Koteng Jenssen AS, OBOS Nye Hjem AS, Utstillingsplassen Eiendom AS og Jenssen Holding AS.

Les mer her:
Koteng Eiendom
OBOS Nye Hjem

Leangenbukta AS er et av flere selskap som eies helt eller delvis av Koteng Bolig AS og Jenssen Holding AS. Vi har etablert et driftsselskap under navnet Koteng Jenssen AS, med ansatte som jobber med flere av våre boligprosjekter.

Vil du lese mer om ansatte og Koteng Jenssen? – Klikk her!

Leangenbukta AS

Organisasjonsnummer: 914507774

Fakturaadresse
Leangenbukta AS
Strindfjordvegen 1
7053 Ranheim

Salgsleder
Marius Rennan
Tlf: 930 61 160
marius@koteng.no

Daglig leder
Aurora Koteng
Tlf: 901 57 725
aurora@koteng.no

Kontakt

Mari Østgaard Buaas
Prosjektselger
E-post: mari.buaas@koteng.no
Tlf: 948 11 965

Jan Erik Fjeldseth
Prosjektselger
E-post: jan.erik.fjeldseth@obos.no
Tlf: 932 54 144

Meld din interesse

Meld deg på nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om Leangenbukta.

Velg ett eller flere alternativer

Se personvernpolicy

Kontakt

Mari Østgaard Buaas
Prosjektselger
E-post: mari.buaas@koteng.no
Tlf: 948 11 965

Jan Erik Fjeldseth
Prosjektselger
E-post: jan.erik.fjeldseth@obos.no
Tlf: 932 54 144