Våre ambisjoner for Leangenbukta

Vi skal bygge en by vi er stolte av i 100 år!

Visjonen vår forplikter. De neste årene skal vi utvikle boligområder med god kvalitet. Ved å benytte bestandige materialer, som tegl og tre reduseres vedlikeholdsbehovet og byggene vil holde seg fint over tid.

Vår ambisjon for Leangenbukta er å skape et trygt boligområde. Området skal være bilfritt og tilrettelagt med flere møteplasser både inne og ute.

Bebyggelsen er variert og vi tror det gjør at både familier, unge og voksne vil ønske å bo her, noe som skaper en god dynamikk og trivsel.

Vi bygger Leangenbukta sammen med OBOS. Dette gir deg som beboer tilgang til et godt gjennomarbeidet forvaltningssystem, som gjør det enkelt å kommunisere med alle beboere.
Vi tror dette bidrar til å skape gode, sosiale rammer.

Beliggenhet

Leangenbukta ligger i enden av Haakon VIIs gate på Lade i Trondheim.

Her er det gangavstand til alle hverdagsfunksjoner som dagligvare, kjøpesentre, spesialforretninger, kafè- og spiseplasser og flere treningssentre.

Området er et knutepunkt for kollektivtransport med buss- og metrobussforbindelser, Leangen togstasjon, sykkelveier og kort avstand til E6, som binder byen sammen. Rask vei til Værnes Lufthavn, Midtbyen og omegn.
Store deler av Lade er også bundet sammen av sykkelveier, så her blir det enkelt å ferdes på to hjul.

Boligprosjektet grenser til Ladestien, kulturlandskapet rundt Leangen Gård og Leangenbukta.

Ladestien, som er et populært turmål for mosjon og rekreasjon med flere badeplasser og spisesteder, vil etablere seg gjennom boligprosjektet.

OBOS forvaltning

OBOS er medeier i Leangenbukta, og som OBOS-medlem får du forkjøpsrett på alle boliger i prosjektet! Lengre ansiennitet betyr høyere plass på listen, det er derfor anbefalt å registrere seg så raskt som mulig! Bli OBOS-medlem her!

OBOS er valgt som forretningsfører for Leangenbukta – noe som gir flere fordeler for deg som beboer!

Styreverktøy

Styret vil få en tilgang til et digitalt styrerom som gjør jobben for styret enklere. Ett verktøy som samler sameiets leverandører og kostnader, noe som er til enhver tid en oppdatert oversikt over beboerne i sameiet. Dette kan gi en mer effektiv og rimeligere drift av sameiet. Les mer

Vibbo

WEB Portal som gjør kommunikasjonen mellom beboerne og styret i sameiet enkelt. Les mer

Les mer

Styrets rådgiver

Styret har en egen OBOS rådgiver som kan veilede og bistå i drift av sameiet. Les mer

Kurs for styremedlemmer

For å gjøre styrejobben enklere, tilbys det ulike typer kurs for styremedlemmene der OBOS er forvalter. Les mer

OBOS OpenNet

Beboerne kan fritt velge hvilken tv og internettleverandør de selv ønsker. Les mer

Vaktmestertjeneste

Som en del av felleskostnadene er det budsjettert med bl.a. drift og vedlikehold av byggene, også snøbrøyting/strøing og trappevask for leilighetsbyggene.

Kvalitet og arkitektur

Hva er kvalitet for oss?

Kvalitet er summen av flere faktorer. Vi vektlegger god takhøyde, store vindusflater, gjennomlys, rene linjer og gode og funksjonelle planløsninger. Fellesarealene skal være hyggelige og gi et godt førsteinntrykk. Leilighetsbyggene har innvendige trapp- og heisoppganger – ikke svalganger.

Les mer

All teknikk i boligene planlegges slik at installasjoner får en gunstig plassering og er basert på velprøvde produkter som holder over tid. Uteområdene er bilfrie og inndelt i soner med gode og varierte uterom. Det legges til rette for aktiviteter og møteplasser for folk i alle aldersgrupper. Beplantningen er stedegen og bra for miljøet. Vi legger stor vekt på fasadematerialer som krever lite vedlikehold og detaljer som gjør at byggene holder seg fint over tid. Summen av disse faktorene er med på å skape gode bomiljø.

Arkitektur

Vi bruker ulike arkitekter i Leangenbukta, for å få variasjon i bebyggelsen. Vi har 3 tre ulike hustyper som alle har innslag av tegl og tre, som er en rød tråd gjennom prosjektet.

Saltakshusene

Saltakshusene skiller seg fra dagens boligblokker med de skrå takflatene som gir bygningene særpreg og som bidrar til å slippe sol og lys inn i uteområdene. Fasadene og takflatene i teglstein, kombinert med tre, gir et solid uttrykk. Store vindusflater og romslige balkonger skaper variasjon i fasadene. De skrå takflatene gir spennende og spesielle boliger i øverste etasje.

Arkitekt: PIR II, også reguleringsarkitekten for hele prosjektet. Les mer

Byvillaene

I første salgstrinn finner vi Byvilla 4 & 5 som består av fjorten hjørneleiligheter og har en flott beliggenhet mot bukta og kulturlandskapet. Det arkitektoniske uttrykket er moderne og eksklusivt med store glassflater og kraftig spileverk i tre. Variasjon i høyder gir et lett uttrykk og gode skjermede balkonger og uteplasser.

I reguleringsbestemmelsene er det lagt føringer for farger og materialer og disse er lagt til grunn i løsningen. Byvillaene er tenkt som trehus i hver sin farge, inspirert av ”Trondheimspaletten”. Hele veien rundt bygningen, mot terrenget vil det bli en sokkel av mur/tegl i naturlige jordfarger.

Soverom henvender seg mot mindre svalgangsbalkonger, med mulighet for å gå ut, og med hjørnevinduer som gir gode lysforhold.

I tillegg har hver Byvilla to felles takterasser.
Det tilrettelegges også for ekstra lagringsplass med egen sportsbod i sokkeletasjen i tillegg til fellesbod i hver Byvilla.

Egen parkeringsplass i parkeringskjeller.

Arkitekt: Lund Hagem. Les her

Leangenbukta fasade byvilla

Rekkehusene

Rekkehusene tilhører salgstrinn 1 og har fasade i tegl noe som gir et solid og urbant uttrykk som kan minne om britiske ”townhouses”. Variasjon i vindusformater og ulike farger på teglsteinen gjør at rekkehusene fremstår som individuelle hus.

Boligene er skjermet fra Haakon VIIs gate med en inngjerdet forhage og en praktisk sportbod. Husene får også en privat hage inn mot fellesarealene.

Husene har en praktisk planløsning med blant annet gjennomgående stue/kjøkkenetasje med ekstra bad, tre soverom samt bad med direkte adkomst til vaskerom på samme plan.
I tillegg en toppetasje med loftstue, ekstra soverom og utgang til takterassene.

Egen parkeringsplass i parkeringskjeller.

Arkitekt: Odd Thommesen. Odd har vært en god samarbeidspartner og tegnet flere av våre prosjekter både på næring og bolig. Det siste prosjektet var Mellomila 55 og 57, hvor rekkehusene innehar en del av de samme kvalitene som rekkehusene i dette prosjektet.

Reguleringsplanen

PIR II arkitekter har utformet reguleringsplanen og utnytter tomtas unike beliggenhet ved Leangenbukta. Bebyggelsen trapper seg ned fra en bymessig bebyggelse langs hovedgatene på den øvre delen av tomta, til en lav og mer åpen struktur mot kulturlandskapet på nedre del.
Uteområdet er skjermet fra trafikken og vil treffe Ladestien som etterhvert vil etablere seg gjennom boligprosjektet.

Reguleringsplanen legger vekt på et godt helhetsbegrep, gode og varierte uterom og særpregede arkitektoniske løsninger. Hovedgrepet ligger i et diagonalt grøntdrag i retning mot fjorden som, sammen med et nett av gangforbindelser, sikrer god sammenheng mellom bydelen og friområdene langs Ladestien.

Les mer om reguleringsplanen her.

Ekstra fasiliteter

Gjesteleilighet

En av de store ambisjonene for Leangenbukta er at beboere skal kunne bo i en leilighet, men likevel ha mulighet og fleksibilitet til selskaper, barneaktiviteter og huse gjester. Vi vil derfor sørge for å ha en gjesteleilighet som beboere kan låne ved behov.

Bil- og sykkeldeling

I Leangenbukta trenger du ikke eie flere biler, eller én bil i det hele tatt! Her blir det bil og- sykkelkollektiv for beboerne, som betyr at du kan du leie både sykkel og bil ved behov.

Les mer

Bil-og sykkelvask

Parkeringskjelleren er praktisk og tilrettelagt for elbil-lading til alle som har behov for dette. Vi vil også tilrettelegge for bil-og sykkelvask som kan brukes av alle beboere. Her legger vi spesielt tilrette for sykkel, med gode parkeringsmuligheter, hurtigport inn til p-kjeller, samt et bruksrom for vedlikehold og spyling.

Portalen

Vi vil etablere et bygg som vi kaller “Portalen”. Dette blir et samlingssted hvor man kan kjøpe kaffe, kanskje hente postpakker, jobbe, møte naboer etc. Herfra kan du nå fasiliteter som lekerom, treningsrom, gjesteleilighet og forsamlingslokale.

 

Barnehage og nærhet til skole

Med tiden vil det bygges barnehage på området. Samtidig er det kort avstand til flere av skolene i området.

Grønn Strategi

Den sentrale beliggenheten i Leangenbukta gjør at du har alt du trenger i nærområdet, noe som vil redusere bruken av bil. Vi har fokus på fossilfri ferdsel og derfor vil beboere få tilgang til:

– Sykkelparkering med sykkelport
– Tilrettelagte sykkelstier
– Ladestasjoner for el-bil
– Sykkelvask/mekkebod for vedlikehold av sykkel
– Bil- og sykkeldelingstjeneste

Les mer

På deler av bebyggelsen vil det bli solcellepanel på tak som kan brukes til å lade opp el-bil og el-sykkel, eller til oppvarming i felles arealer.

Med vårt fokus på å benytte bestandige materialer, har vi valgt å bygge mye av boligprosjektet i tegl og tre, som holder kvaliteten over tid. Vi resirkulerer også materialer der det er mulig, for eksempel gjenbrukes rivningsmasser fra tidligere bebyggelse.

Vi vil bevare trær og sørge for stedsriktig beplanting, slik at boligområdet blir en grønn og frisk lunge.

Om Leangenbukta

Haakon VII`s gate 14 (Leangenbukta) ble kjøpt av Skifte Eiendom i november 2014 og eies av Koteng Jenssen AS, OBOS Nye Hjem AS, Utstillingsplassen Eiendom AS og Jenssen Holding AS.

Les mer her:
Koteng Eiendom
OBOS Nye Hjem
Utstillingsplassen Eiendom

Haakon VIIs gate 14 AS er et av flere selskap som eies helt eller delvis av Koteng Bolig AS og Jenssen Holding AS. Vi har etablert et driftsselskap under navnet Koteng Jenssen AS, med ansatte som jobber med flere av våre boligprosjekter.

Vil du lese mer om ansatte og Koteng Jenssen? – Klikk her!

Haakon VIIs gate 14 AS

Organisasjonsnummer: 914507774

Fakturaadresse
Haakon VIIs gate 14 AS
Strindfjordvegen 1
7053 Ranheim

Salgsleder
Marius Rennan
Tlf: 930 61 160
marius@koteng.no

Daglig leder
Aurora Koteng
Tlf: 901 57 725
aurora@koteng.no

Meld din interesse

Velg ett eller flere alternativer

Se personvernpolicy

Kontakt

Marius Rennan
Salgsleder
E-post: marius@koteng.no
Tlf: 930 61 160

Til toppen