Våre ambisjoner for Leangenbukta

Vi skal bygge en by vi er stolte av i 100 år!

Dette er en visjon vi har, som forplikter. Det betyr at vi skal levere kvalitet til byen gjennom de boligområdene vi utvikler de neste årene.

Vår ambisjon for Leangenbukta er at det skal bli et trygt boligområde hvor det er enkelt å leve. I tillegg legger vi til rette for sosial trygghet med å skape møteplasser for folk både ute og inne. Gjennom OBOS sitt forvaltningssystem er det enkelt å kommunisere med alle som bor i Leangenbukta, om man skulle ønske å låne eller invitere til noe. Vi tror dette skaper gode sosiale rammer. Bebyggelsen er variert og vi håper og tror det gjør at både unge, familier og voksne vil bo her, noe som skaper en hyggelig dynamikk og trivsel.

Beliggenhet

Leangenbukta har en fantastisk god beliggenhet i Haakon VIIs gate i Trondheim.

Her er det gåavstand til butikker, kjøpesentre, spesialforretninger, kafè-og spiseplasser og treningssentre- alt som hører Lade til og området rundt.

Området er et knutepunkt for kollektivtransport med buss/metrobuss-forbindelser, Leangen togstasjon, sykkelveier og kort avstand til E6, som binder byen sammen. Rask vei til Værnes lufthavn, Trondheim sentrum og omegn.

Store deler av Lade er også bundet sammen av sykkelveier, så her er blir det enkelt å ferdes med sykkel.

Både óg

Samtidig grenser området til Ladestien, kulturlandskapet rundt Leangen Gård og Leangenbukta.

Det er en kort gåavstand ned til Ladestien som er et tur-mekka, samt fullt av badeplasser og kafeer/spisesteder langs stien.

Bevaring av trær og grøntareal er et fokus i prosjektet, så når du kommer inn i boligområdet håper vi du vil oppleve det som en grønn og frisk lunge. Bilfritt område betyr fri lek og trivsel for store og små!

Leangenbukta er både óg!

Reguleringsplanen

I arbeidet med reguleringsplanen er det lagt vekt på at området skal tilpasse seg det som ligger rundt. Bebyggelsen trapper seg ned fra en bymessig bebyggelse langs hovedgatene på den øvre delen av tomta, til en lav og mer åpen struktur mot kulturlandskapet på nedre del. Planforslaget legger vekt på et godt helhetsbegrep, gode og varierte uterom og særpregede arkitektoniske løsninger. Hovedgrepet ligger i et diagonalt grøntdrag i retning mot fjorden som, sammen med et nett av gangforbindelser, sikrer god sammenheng mellom bydelen og friområdene langs Ladestien.

Les mer om reguleringsplanen her.

Kvalitet og arkitektur

Hva er kvalitet for oss?

Kvalitet er summen av flere faktorer. Vi vektlegger god takhøyde, store vindusflater, gjennomlys, rene linjer og gode og funksjonelle planløsninger. Fellesarealene skal være hyggelige og gi et godt førsteinntrykk. Leilighetsbyggene har innvendige trapp- og heisoppganger – ikke svalganger.

Les mer

All teknikk i boligene planlegges slik at installasjoner får en gunstig plassering og er basert på velprøvde produkter som holder over tid. Uteområdene er bilfrie og inndelt i soner med gode og varierte uterom. Det legges til rette for aktiviteter og møteplasser for folk i alle aldersgrupper. Beplantningen er stedegen og bra for miljøet. Vi legger stor vekt på fasadematerialer som krever lite vedlikehold og detaljer som gjør at byggene holder seg fint over tid. Summen av disse faktorene er med på å skape gode bomiljø.

Arkitektur

Vi bruker ulike arkitekter i Leangenbukta, for å få variasjon i bebyggelsen. Vi har 3 tre ulike hustyper som alle har innslag av tegl og tre, som er en rød trå gjennom prosjektet.

Saltakshusene

Saltakshusene skiller seg fra vanlige boligblokker med de skrå takflatene som gir bygningene særpreg og som bidrar til å slippe sol og lys inn i uteområdene. Fasadene og takflatene i teglstein, kombinert med tre, gir et solid uttrykk. Store vindusflater og romslige balkonger skaper variasjon i fasadene. De skrå takflatene gir spennende og spesielle boliger i øverste etasje.

Arkitekt: PIR II, også reguleringsarkitekten for hele prosjektet. Les mer

Byvillaene

Byvillaene har en unik beliggenhet mot det store åpne landskapet i Leangenbukta. Det arkitektoniske uttrykket er moderne og elegant med store glassflater og kraftig spileverk i tre. Variasjon i høyder gir et lett uttrykk og gode skjermede balkonger og uteplasser. Boligene framstår som eksklusive og har flott utsikt.

Arkitekt: Lund Hagem. Les her

Rekkehusene

Rekkehusene med hovedfasader i tegl har et solid og urbant utrykk som kan minne om britiske «townhouses». Variasjon i vindusformater og farge på teglstein gjør at rekkehusene framstår som individuelle hus. Boligene er skjermet mot Haakon VII’s gate med en inngjerdet forhage. I tillegg får husene takterrasser og private hager inn mot resten av boligområdet som er godt skjermet for støy fra kjørevegen.

Arkitekt: Odd Thommesen. Odd har vært en god samarbeidspartner og tegnet flere av våre prosjekter både på næring og bolig. Det siste prosjektet var Mellomila 55 og 57, hvor rekkehusene innehar en del av de samme kvalitene som rekkehusene i dette prosjektet.

Ekstra fasiliteter

Gjesteleilighet

En av de store ambisjonene for Leangenbukta er at beboere skal kunne bo i en leilighet, men likevel ha mulighet og fleksibilitet til å huse selskaper, gjester og barneaktiviteter. Vi vil derfor sørge for å ha en gjesteleilighet som beboere kan låne ved behov.

Bil- og sykkeldeling

I Leangenbukta trenger du ikke eie flere biler, eller én bil i det hele tatt! Her blir det bil og- sykkelkollektiv for beboerne, som betyr at du kan du leie både sykkel og bil ved behov.

Les mer

Bil-og sykkelvask

Parkeringskjelleren er praktisk og tilrettelagt for elbil-lading til alle som har behov for dette. Vi vil også tilrettelegge for bil-og sykkelvask som kan brukes av alle beboere. Her legger vi spesielt tilrette for sykkel, med gode parkeringsmuligheter, hurtigport inn til p-kjeller, samt et bruksrom for vedlikehold og spyling.

Portalen

Vi vil etablere et bygg som vi kaller “Portalen”. Dette blir et samlingssted hvor man kan kjøpe kaffe, kanskje hente postpakker, jobbe, møte naboer etc. Herfra kan du nå fasiliteter som lekerom, treningsrom, gjesteleilighet og forsamlingslokale.

 

Barnehage og nærhet til skole

Med tiden vil det bygges barnehage på området. Samtidig er det kort avstand til flere av skolene i området.

OBOS forvaltning

OBOS er valgt som forretningsfører for Leangenbukta – noe som gir flere fordeler for deg som beboer!

Styreverktøy

Styret vil få en tilgang til et digitalt styrerom som gjør jobben for styret enklere. Ett verktøy som samler sameiets leverandører og kostnader, noe som er til enhver tid en oppdatert oversikt over beboerne i sameiet. Dette kan gi en mer effektiv og rimeligere drift av sameiet. Les mer

Vibbo

WEB Portal som gjør kommunikasjonen mellom beboerne og styret i sameiet enkelt. Les mer

Les mer

Styrets rådgiver

Styret har en egen OBOS rådgiver som kan veilede og bistå i drift av sameiet. Les mer

Kurs for styremedlemmer

For å gjøre styrejobben enklere, tilbys det ulike typer kurs for styremedlemmene der OBOS er forvalter. Les mer

OBOS OpenNet

Beboerne kan fritt velge hvilken tv og internettleverandør de selv ønsker. Les mer

Vaktmestertjeneste

Som en del av felleskostnadene er det budsjettert med bl.a. drift og vedlikehold av byggene, også snøbrøyting/strøing og trappevask for leilighetsbyggene.

Om Leangenbukta

Haakon VII`s gate 14(Leangenbukta) ble kjøpt av Skifte Eiendom i november 2014 og eies av Koteng Bolig AS, Obos Nye Hjem AS, Utstillingsplassen Eiendom AS og Jenssen & CO as.

Les mer her:
Koteng A/S
Obos Nye Hjem A/S
Utstillingsplassen Eiendom A/S

Haakon VIIs gate 14 A/S er et av flere selskap som eies helt eller delvis av Koteng Bolig A/S og Jenssen & Co A/S. Vi har etablert et driftsselskap under navnet Koteng Jenssen A/S, med ansatte som jobber med flere av våre boligprosjekter.

Vil du lese mer om ansatte og Koteng Jenssen A/S? – Klikk her!

Haakon VIIs gate 14 A/S

Organisasjonsnummer: 914507774

Fakturaadresse

Haakon VIIs gate 14 A/S
Strindfjordvegen 1
7053 Ranheim

Salgsleder

Marius Rennan
Tlf: 930 61 160
marius@koteng.no

Daglig leder

Aurora Koteng
901 57 725
aurora@koteng.no

Meld din interesse

Velg ett eller flere alternativer

Se personvernpolicy

Kontakt

Marius Rennan
Salgsleder
E-post: marius@koteng.no
Tlf: 930 61 160

Til toppen